Trivselregler

FÖRESKRIFTER FÖR STUGOMRÅDET – för dig som bor eller är gäst.

Föreskrifterna antagna vid föreningens årsstämma 2004-07-24.

 1. Parkering skall ske på föreningens parkeringsplats (norr området) alt. på den kommunala parkeringsplatsen (väster området). Uppställning av fordon inom området är enligt stämmobeslut inte tillåtet. Tillfällig uppställning för ur- och inlastning i anslutning till stugan får dock ske. Parkeringsplatser för rörelsehindrade finns på båda parkeringsplatserna.
 2. Grindarna till området skall vara låsta. Nyckel samma som till containern för hushållsavfall.
 3. Kolgrillning bör av brandsäkerhetsskäl ej ske på altan (uteplats). Grillplats finns i anslutning till dansbanan. Vid grillning i anslutning till stugan placeras grillen på betryggande avstånd från brännbart material. Släckutrustning skall finnas.
 4. Information till föreningens medlemmar lämnas på anslagstavlorna vid de två parkeringsplatserna.
 5. Hundar: Inom strandområdet råder hundförbud under tiden 15:e Maj – 15 September. Inom stugområdet gäller att hundar alltid skall vara kopplade och ej rastas.
 6. Hänsyn: Verksamhet som kan uppfattas som störande bör ej bedrivas mellan KL 23-08 inom området. För fester motsv. på tider utöver angivna hänvisas till ”dansbanan. Enstaka fester är inget hinder, ta kontakt med grannarna före festen.
 7. Bollspel: För spel med fotboll hänvisas till fotbollsplanen alt. grönytor i anslutning till lekplatsen.
 8. Husvagnar & Släpfordon: Uppställning av husvagnar och andra släpfordon får ej ske på föreningens parkeringsplats. Områdesvärden hänvisar tillfällig uppställningsplats. Områdesvärd: Lennart Johansson, stuga 109.
 9. Hushållsavfall: Hushållsavfall (brännbart) lämnas i området ”sopcontainer” vid den kommunala parkeringsplatsen. Containern är låst, samma nyckel som till grindarna. Utöver denna finns uppsamlingskärl för glas, plåtburkar och tidningar. Övrigt avfall lämnas på kommunal miljöstation.
 10. Vattning & Bilvätt: Bevattning med vattenspridare är inte tillåtet.
  Fordonstvätt inom området – NEJ.

  Utskriftsversion: Trivselregler 2016-04-26