Styrelsen

Stafsinge Strands Samfällighetsförening Styrelse, 2021/2022

Ordförande: Roger Nilsson, stuga 1

V. ordförande: Fredrik Engkvist, stuga 80

Sekreterare: Leane Johansson, stuga 128

Ekonomi: Lise-Lotte Nordlund, stuga 32

Styrelseledamot: Ulrik Andersson, stuga 112

Styrelsesuppleant: Jens Gustafsson, stuga 79

Styrelsesuppleant: Anders Alhede, stuga 12

Styrelsesuppleant: Annica Fjerdingby, stuga 72

 

Områdesvärd: Kristian Hultgren, stuga 113

Avfallshantering: Lennart Johansson, stuga 109