Översiktsplan Falkenbergs Kommun samt Klimatförändringar.

Nedan finner ni två rapporter hämtade från http://www.falkenberg.se

Samrådshandling+ÖP+Falkenberg+DEL+II Är ett förslag till Falkenbergs Kommuns strategi inför framtiden och vad man skall göra med olika områden i Komunnen. 

Rapport_Klimatanalysför stigande hav och åmynningar i Hallands län inkl bilagor framtagen av WSP för Länsstyrelsen i Halland. Rapporten beskriver risker vid stigande havsnivåer och framtida klimatförändringar.