Akutinstruktion, tappvatten

Nedan finner ni akutinstruktion för tappvattenanläggningen. Instruktionen är också anslagen på förrådscontainern, där även verktyg för avstängning finns.

Stafsingestrand Akutinstruktion, tappvatten